Palvelut yksityishenkilöille

Palvelemme yksityishenkilöitä monenlaisissa oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tapauksissa.

Selvitämme onko asiakkaalla olemassa oikeusturvavakuutusta, joka korvaa asianajajan palkkion omavastuuosuutta lukuun ottamatta. Ellei vakuutusta ole tai se ei sovellu kyseiseen asiaan, selvitämme onko asiakkaalla mahdollisuus saada yleistä oikeusapua, jolloin asianajajan palkkio maksetaan joko kokonaan tai osittain valtion varoista.

Sopimusoikeus

Laadimme kaikenlaiset yksityishenkilöiden väliset sopimukset, kuten kauppa- ja lahjakirjat sekä edunvalvontavaltuutukset.

Riidanratkaisu

Edustamme asiakkaitamme kaikenlaisissa yksityishenkilöiden riita-asioissa.

Työsuhdeasiat

Laadimme ja tarkastamme työoikeudellisia asiakirjoja ja annamme työoikeudellista neuvontaa sekä hoidamme työsuhteisiin liittyviä riitoja.

Perhe- ja perintöoikeus

Laadimme niin perukirjat, perinnönjakosopimukset kuin testamentit. Toimimme myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä- ja jakajana.

Rikosasiat

Avustamme rikosasian osapuolia esitutkinnasta alkaen aina oikeuskäsittelyn loppuun asti. 

Kiinteistöasiat

 Annamme kiinteistöasioihin liittyvää oikeudellista neuvontaa ja edustamme asiakkaitamme riita-asioissa kiinteistöihin, asumiseen ja rakentamiseen liittyen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tilanteestanne. Vastaamme viimeistään seuraavana arkipäivänä nettisivujemme kautta tehtyihin yhteydenottopyyntöihin.